اتاق تمیز

راهکارها / اتاق تمیز آلیاژگران، دنیای کنترل اتاق‌های تمیز (clean room)مناطق پرخطری هستند که باید در طراحی مفاهیم مدیریت هوشمند ساختمان، توجه خاصی به آن‌ها مبذول شود. بایستی به این موضوع توجه داشت که آلودگی یکی از بزرگترین تهدیدها برای مردم، کیفیت محصول و محیط اتاق تمیز (clean room) است – لذا  این اتاق ها […]